Date    <<   January 2014   >>

1 Amavasya
3 Savitribai Phule Jayanti, Balika Diwas
6 Patrakaar Diwas
11 Putrada Ekadashi, Lalbahadur Shastri Punuytithi
12 Swami Vivekanand Jayanti, Rajmata Jijaau Jayanti
14 Makar Sankranti, Eid-e-Milad
16 Purnima, Sanbhaji Rajyabhishek Din
19 Ganesh Sankashthi Chaturthi
23 Subhash Chandrabos Jayanti
26 Republic day
30 Amavasya